Soul Connections With Kasia

Medium w Transie

£90 za godzinę

W świecie, w którym nauka często wymaga dowodów empirycznych, istnieje fascynująca, zagadkowa kraina, która tańczy na granicach tego, co widzialne i niewidzialne. Medium  w Transie, to praktyka zakorzeniona w duchowości i metafizyce ktora oferuje wyjątkową ścieżkę do zrozumienia i uzdrowienia na wielu plaszczyznach. W swej istocie jest to sztuka łączenia się z płaszczyzną duchową, gdzie żywi rozmawiają ze zmarłymi, a uzdrawianie wykracza poza to, co fizyczne.

Medium w transie zaczyna się od zmiany stanu świadomości. Różnymi metodami obniżam swoja barierę mentalną, aby połączyć się z tym co niematerialne. W tym stanie staję się kanałem dla wiadomości i energii ze świata dusz. Dziala to jak otwarcie kosmicznych drzwi i zaproszenie do napływu mądrości i uzdrowienia.

Podstawowym celem Medium w Transie jest uzdrawianie. Nie chodzi tu tylko o dolegliwości fizyczne, ale obejmuje rany emocjonalne, psychiczne i duchowe. Połączenie z duszami może zapewnić pocieszenie, zamknięcie pewnych etapow naszego zycia i głęboki wgląd w wyzwania życiowe. Wyobraź sobie, że rozmawiasz ze zmarłą ukochaną osobą, słyszysz jej pocieszające słowa lub zyskujesz jasność co do nierozwiązanych kwestii. Uzdrawianie to wykracza poza materię i sięga w głąb Twojej duszy.

W świecie często nękanym chaosem i niepewnością Trans Medium zaoferuje Tobie spokojną przystań. Jest to przypomnienie, że nie jesteśmy sami w naszej życiowej podróży i że uzdrawianie wykracza poza sferę fizyczną. Chodzi o odnowienie duszy, uzdrowienie złamanych serc i oświetlenie naszej duchowej ścieżki.